Роздільська селищна рада - Вітаємо на офіційному сайті!

До відома громадян

Субсидії з оплати житлово-комунальних послуг у 2019 році 

РОЗДІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  ТРЕТЯ  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  СЬОМОГО  СКЛИКАННЯ

Рішення

20 вересня 2018 року                                смт. Розділ                                             №442

Про внесення змін в рішення

від 21.05.2018 року за №365

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати

земельного податку на 2019 рік»

       У зв’язку із набранням чинності з 15.08.2018 року Закону України від 10.07.2018 року №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та діяльності сімейних фермерських госопдарств», відповідно до статті 277, абзаців другого і третього пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пункту 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради вирішила:

       1. Внести зміни в рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Роздільської селищної ради від 21 травня 2018 року за №365 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік», а саме:

     внести зміни в пункт  09 «Землі лісогосподарського призначення» додатку №1 «Ставки земельного податку у 2019 році введені в дію з 01.01.2019 року», доповнити підпункти 09.01 та 09.02 пункту 09 такими ставками земельного податку:

     підпункт 09.01 пункту 09 «Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг» - за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено  - для юридичних осіб - 5 %  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

       підпункт 09.02 пункту 09 «Для іншого лісогосподарського призначення» - за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено  - для юридичних осіб  -  5 %  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

       2. Оприлюднити рішення на сайті Роздільської селищної ради та повідомити Миколаївське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

       3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Овсяник Н.В.).

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                          М.М. РОГУЛЯ


Соціальна підтримка та нелегальне працевлаштування за кордоном

Тема трудової міграції населення та наслідків зовнішньої нелегальної трудової міграції для економіки області є надзвичайно актуальною.

Обласною державною адміністрацією вживається низка заходів з метою запобігання нелегальному працевлаштуванню за кордоном та попередженні трудового рабства та інших неприємних ситуацій, у яких може опинитися трудовий мігрант.

Важливо наголосити що існують випадки, коли тривалий час особа працює за кордоном, не сплачує жодних податків, проте, користується державною соціальною підтримкою, компенсаціями, отримує субсидію та інші державні соціальні виплати за кошти Державного бюджету України, який наповнюється з податків громадян, які офіційно працюють на теренах нашої держави.

Найперше це стосуються компенсаційних виплат на догляд за інвалідом І групи або престарілими старше 80 років. Громадяни оформляють згадану виплату, але догляд не здійснюють, оскільки, до прикладу,  перебувають на заробітках за кордоном.

Обов’язковими умовами одержання зазначених виплат є умова перебування згаданих осіб на території України, оскільки це є підставою здійснення фактичного догляду при одержанні компенсації та чинником, який визначає статус малозабезпеченої сім’ї.

Аналогічна умова присутня у механізмі призначення житлової субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Зокрема, житлову субсидію не може бути призначено у разі, коли член домогосподарства або член сім’ї із складу домогосподарства перебуває неофіційно за кордоном сукупно більше 60 днів протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування або навчання за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

Також слід зазначити про допомогу малозабезпеченим сім’ям, яка надається сім’ям, які з поважних або незалежних від неї причин мають низькі доходи. Зазначене допомога призначається і виплачується у грошовій формі малозабезпеченим сім'ям, які постійно проживають на території  України.

Варто знати, що якщо одержувач зазначених виплат і субсидій перебуває та працевлаштований за кордоном – вказані виплати припиняються та скасовуються.

Слід відмітити, що органами соціального захисту населення постійно проводиться перевірка щодо виїзду за кордон одержувачів допомог. Зокрема, здійснюються запити до державної прикордонної служби, здійснюються акти обстеження стосовно факту здійснення догляду тощо. Також інформація про неофіційне працевлаштування за кордоном є важливим фактором що призводить до поверненню одержаних коштів їх у добровільному або судовому порядку та подальше скеровування такої інформації до правоохоронних органів.


Додаток 2 до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля ________________________________           (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб'єктом господарювання)                                               20189241779                                  (реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Житлово-комунального відділу селища Розділ (код ЄДРПОУ 31042894)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання 

Житлово-комунальний відділ селища Розділ. Директор – Радик Тарас Степанович. 81650, селище міського типу Розділ, вул. Симоненка, будинок 2, секція А,  Львівська обл., Миколаївський район. Тел: +38 0324164134

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи Планована діяльність, її характеристика

Видобування питних підземних вод (корисні копалини загальнодержавного значення, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №827) з підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ Миколаївського району Львівської області і проведення реконструкції очисних споруд.

Технічна альтернатива 1

Водозабір складається з свердловин №1 і №2, які обладнані у водоносному горизонті опільської світи неогенового віку. Експлуатація родовища продовжується наявним фондом обладнання у межах підрахованих та затверджених запасів води.

Іншої технічної альтернативи немає

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Місце провадження планованої діяльності: у межах підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ Миколаївського району Львівської області, в 1,4км вище гирла правої притоки р. Колодниця-рівчака Балка Глибока, на лівому березі, поза межами водоохоронної зони. Введений в експлуатацію в 1956 році.  

Запаси затверджені ТКЗ України (протокол від 15.02.1990 року за №4876) в кількості 4,2 тис. м3/добу по категорії А.

Географічні координати: : т1.-49º28'49" Пн. Ш., 23º03'05"Сх Д; т2.-49º28'43" Пн. Ш., 23º03'15"Сх Д;  

Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи 1.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Житлово-комунальний відділ селища Розділ має на балансі 2 свердловини, які пробурені у 1956 році на глибину  40,0  м. Дебіт свердловин становить 150,0 м3/год. Експлуатаційні запаси питних підземних вод – 2172,116 м3/добу. Річна продуктивність підприємства з видобування експлуатаційних запасів становить 701,805 тис. м3. Свердловини не знаходяться на землях природоохоронного призначення, а також на землях у межах зон охорони водних об’єктів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності передбачають:

– дотримання вимог та виконання заходів в межах поясів ЗСО;

– дотримання умов спеціального водокористування;

щодо технічної альтернативи 2 не розглядається

щодо територіальної альтернативи 1

– дотримання меж поясів ЗСО.

щодо територіальної альтернативи 2 не розглядається

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами

На родовищі використовується закрита система забору, очищення, розподілу води, що відповідає сучасним вимогам. Підземні насосні станції побудовані відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування», та задовольняють умовам які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів. Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою.

щодо технічної альтернативи 2

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 відсутні через відсутність технічної альтернативи 2.

щодо територіальної альтернативи 1

Водозабір знаходяться в межах земельного відводу на територіях, погоджених у встановленому порядку. Зона санітарної охорони витримана відповідно ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання, зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» та передбачено заходи які не допускають забруднення глибинних водоносних горизонтів.

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає

8. Сфера, джерела та види можливого впливу планованої діяльності на довкілля

- вплив на клімат та мікроклімат від реалізації планової діяльності відсутній;

-атмосферне повітря – незначний;

-водне середовище – обсяги водокористування;

-ґрунти – утворення відходів, та подальше поводження з ними;

-рослинний і тваринний світ – відсутній;

-заповідні об’єкти відсутні;

-вплив на культурну спадщину відсутній;

-негативних впливів на соціальне середовище відсутне.

Територіальних альтернатив планованої діяльності немає.

9. Згідно Закону України "Про оцінку впливу на довкілля" планова діяльність належить до другої категорії видів планової діяльності відповідно до:

п. 3 (видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок);

п. 13 господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти, та забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

п. 14 розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об’єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля немає.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД у відповідності з ст.6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.  

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає: підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля; проведення громадського обговорення планованої діяльності; аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації; надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту; врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення; звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності  

Відповідно до діючого законодавства рішенням про провадження даної планової діяльності буде: спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування корисних копалин–питні підземні води) для житлово-комунального відділу селища Розділ з підземного водозабору ”Балка Глибока”, що розташована північніше на 1 км, селища міського типу Розділ, Миколаївського району, Львівської області.

Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації вул. Стрийська, 98 м. Львів, Україна 79026, електронна пошта:  envir@loda.gov.ua, телефон/факс : (032)238-73-83, контактна особа – Сорока Назарій Любомирович

Начальник ЖКВ сел. Розділ                                                            Т. С. Радик


Image result for привітання з днем незалежності та днем прапора


Рішення від 15.08.2018 року №425 "Про внесення змін в рішення від 21.05.2018 року №363 "Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік" (з додатком)

РОЗДІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ  

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Рішення

15  серпня  2018  року                              смт. Розділ                                 №425

Про внесення змін в рішення

від 21.05.2018 року за № 363

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати

податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки, на 2019 рік»

Керуючись ст.266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради вирішила:

1.Внести зміни в рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Роздільської селищної ради від 21.05.2018 року за № 363, а саме:

додаток №1 «Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік введені в дію з 01.01.2019 року» викласти в такій редакції (додається).

2.Оприлюднити рішення на сайті Роздільської селищної ради та повідомити Миколаївське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Овсяник Н.В.).

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                          М.М. РОГУЛЯ


Рішення від 15.08.2018 року №426 "Про внесення змін в рішення від 21.05.2018 року за №365 "Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2019 рік" (з додатком)

РОЗДІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДВАДЦЯТЬ  ДРУГА  ПОЗАЧЕРГОВА  СЕСІЯ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Рішення

15  серпня  2018  року                                    смт. Розділ                                       №426

Про внесення змін в рішення

від 21.05.2018 року за № 365

«Про встановлення ставок та пільг зі сплати

земельного податку на 2019 рік»

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктами 24, 35 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,сесія селищної ради вирішила:

1. Внести зміни в рішення дев'ятнадцятої позачергової сесії сьомого скликання Роздільської селищної ради від 21 травня 2018 року №365, а саме:

додаток №1 «Ставки земельного податку у 2019 році введені в дію з 01.01.2019 року» викласти в такій редакції (додається).

2. Оприлюднити рішення на сайті Роздільської селищної ради та повідомити Миколаївське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Овсяник Н.В.).

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                          М.М. РОГУЛЯ


Щодо працевлаштування малозабезпечених та внутрішньопереміщених осіб


Рішення про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2019 рік (з додатками)

РОЗДІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Рішення

21  травня  2018 року                             смт. Розділ                                             №365

Про встановлення ставок та пільг зі сплати

земельного податку на 2019 рік

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради вирішила:

1. Встановити на території Роздільської селищної ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком №1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком №2.

2. Затвердити Положення про оподаткування платою за землю (додаток №3).

3. Оприлюднити рішення на сайті Роздільської селищної ради та повідомити Миколаївське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

4. Рішення Роздільської селищної ради від 23.12.2017 року №327 визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 року.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Овсяник Н.В.).

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                          М.М. РОГУЛЯ


РОЗДІЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

МИКОЛАЇВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТА  ПОЗАЧЕРГОВА СЕСІЯ  СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

 Рішення 

21  травня  2018 року                             смт. Розділ                                             №363  

Про встановлення ставок та пільг зі сплати

податку на нерухоме майно, відмінне

від земельної ділянки, на 2019 рік

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сесія селищної ради вирішила:

1. Встановити на території Роздільської селищної ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком №1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком №2.

2. Затвердити Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (додаток №3).

3. Оприлюднити рішення на сайті Роздільської селищної ради та повідомити Миколаївське відділення Стрийської ОДПІ про прийняте рішення.

4. Рішення Роздільської селищної ради від 23.12.2017 року №328 визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019 року.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань регламенту, бюджету, соціально-економічного розвитку (голова комісії Овсяник Н.В.). 

СЕЛИЩНИЙ  ГОЛОВА                                          М.М. РОГУЛЯЗМІНИ В ПРИЗНАЧЕННІ СУБСИДІЙ

Урядом прийнято постанову від 27.04.2018  № 329 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України відповідно до якої з 1 травня 2018 року діє нова програма житлових субсидій.

Постановою установлено, що з 1 травня 2018 року призначення житлової субсидії здійснюється лише після подання нових заяви і декларації для домогосподарств:

- орендарям житла;

- внутрішньо переміщеним особам;

- тим сім’ям, яким субсидію було призначено не на всіх зареєстрованих, а фактично проживаючих в помешканні осіб;

- особи, члени сім»ї яких не зареєстровані за адресою домогосподарств,(враховуються доходи членів сім»ї осіб із складу домогосподарства у разі, коли член сім»ї зареєстрований за іншою адресою).

На субсидію не мають права в таких випадках:

1. Власники квартир, загальна площа яких перевищує 120 метрів квадратних, і будинків площею понад 200 метрів. Виняток — будинки сімейного типу або прийомних сімей.

2.Власники транспортних засобів, з дати випуску яких минуло менше 5 років.

3.Будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив купівлю або іншим законним способом набув право власності на земельну ділянку, квартиру (будинок), транспортний засіб (механізм), будівельні матеріали, інші товари довгострокового вжитку або оплатив (одноразово) будь-які послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг згідно із соціальною нормою житла (в тому числі понаднормової площі житла у випадку, зазначеному у пункті 5 цього Положення) та соціальними нормативами житлово-комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати, набуття права власності в інший законний спосіб перевищує 50 тис. гривень;

4. у складі домогосподарства або у складі сім’ї члена домогосподарства є особи, що досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (далі — особи, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії), і в цьому періоді:

за інформацією ДФС, Пенсійного фонду України, у них взагалі відсутні доходи, які враховуються під час призначення житлової субсидії; або

вони отримували середньомісячний сукупний дохід менший, ніж розмір мінімальної заробітної плати, встановленої на початок періоду, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії; та/або

вони не сплатили єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому ніж мінімальний, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії.Якщо громадяни не мають доходів і водночас більш ніж 60 днів пробули за кордоном у той період, що враховується для призначення субсидії, їм відмовлять в її отриманні.

5.Отримувачі державної допомоги, які недобросовісно оплачують комунальні послуги теж у групі ризику. Якщо за два місяці борг складатиме понад 340 гривень, субсидію можуть призупинити до часу його погашення.

Призначення субсидії згідно рішення комісії:

Субсидія призначається за рішенням комісії у наступних випадках:

на понаднормову площу житла (збільшену не більше ніж на 30%) непрацюючим непрацездатним особам;

за фактичним місцем проживання за наявності договору оренди житла;

за фактичним місцем проживання внутрішньо переміщеним особам;

без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих (враховуючи норми щодо розміру отриманих ними доходів та перебування за кордоном).

Щодо сплати за послуги отримувачами субсидії:

Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов»язані щомісячно сплачувати обов»язкову частку плати за послугу незалежно від обсягу спожитих послуг. У разі несплати обов»язкової частки плати надання субсидії припиняється за поданням організацій надавачів послуг.


ПАМ’ЯТКА МЕШКАНЦЮ

Щодо дотримання

Правил благоустрою

ПАМ’ЯТКА МЕШКАНЦЮ

Кожен мешканець зобов’язаний дотримуватись затверджених правил благоустрою населеного пункту, а саме:

- утримувати у належному стані огорожі, прибудинкові території;

- проводити своєчасну обрізку дерев та обкошення трави;

- видаляти тверді побутові відходи, що утворюються в домогосподарстві у відведені для цього місця

За порушення правил благоустрою мешканця може бути притягнено до адміністративної відповідальності, згідно ст.152 КУ "Про адміністративні правопорушення" (порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів), що тягне за собою накладення штрафу у розмірі від 340 грн до 1360 грн.

Фіксує порушення у сфері благоустрою відповідальна особа органу місцевого самоврядуваня.

Контроль за дотриманням норм законодавства у сфері благоустрою в межах області здійснює Львівська обласна державна адміністрація.


На виконання розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 05.03.2018р. №191/0/5-18 та розпорядження першого заступника голови Миколаївської РДА від 07.03.2018р. №136, Роздільська селищна рада доводить до відома мешканців селища:

згідно "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правила користування ними та охорони"  п.24  Власники та користувачі земельних ділянок, що межують зі смугою відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоними лініями міських вулиць і доріг зобов’язані:

- утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

- установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти.

п.25 Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм, інженерних комунікацій, що розташовані в межах смуги відчуження автомобільних (позаміських) доріг або червоних ліній міських вулиць і доріг, зобов’язані утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів та інші елементи дорожніх об’єктів.


ПЕРЕЛІК порушень,

 за які настає відповідальність згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення

№ 
п/п

Найменування порушень

Одиниця виміру

Суми штрафів для

Фізичних осіб, грн

Юридичних осіб, грн

1

Самовільне (без дозволу) виконання земляних робіт або підготовчих робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

2

Несвоєчасне закриття або продовження дозволів на проведення земляних робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

3

Самовільне розміщення або розміщення в невідведених для цього місцях побутових вагончиків, контейнерів, ємкостей, інвентарю, пристроїв, механізмів, транспортних засобів та їх елементів, будівельних матеріалів і конструкцій

Один об"єкт

340-1360

850-1700

4

Пошкодження інженерно-технічних комунікацій

Один об"єкт

340-1360

850-1700

5

Несвоєчасне вивезення матеріалів, будівельних відходів та сміття від розбирання будівель та споруд

Один об"єкт

340-1360

850-1700

6

Залишення без нагляду об`єктів незавершеного будівництва, реконструкції, ремонту

Один об"єкт

340-1360

850-1700

7

Несвоєчасне виконання робіт по відновленню благоустрою після земляних робіт

Один об"єкт

340-1360

850-1700

8

Викидання через вікна, з балконів будівельних відходів та сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

9

Проведення ремонтних робіт на фасадах будинків без застосування захисної сітки

Один об"єкт

340-1360

850-1700

10

Самовільне перекриття проїжджої частини вулиці

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12

Порушення в утриманні території та забезпечення належного санітарного стану

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.1

Захаращення та несвоєчасне прибирання території від побутового, будівельного сміття та відходів виробництва, снігу, криги, піску, скошеної трави, листя, деревини, гілля, винесення транспортними засобами на дорогу ґрунту, піску чи інших залишків будматеріалів, мийка автомобілів у не відведених місцях.

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.2

Несвоєчасне очищення або вивезення вмісту контейнерів урн, (або їх відсутність), сміттєзбірників

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.3

Несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів, берегової смуги водоймищ

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.4

Захоронення або виливання на землю використаних матеріалів, відходів виробництва, побутового і будівельного сміття, розчинів, сумішей бетону, розчинників та різних екологічно отруйних речовин, сполук

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.5

Накопичення на дорозі розчинів, сумішей ґрунту, різних матеріалів, побутового сміття та різних відходів виробництва.

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.6

Спалювання листя, трави, бур`яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття в межах міста

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.7

Несвоєчасне усунення порослі з будівель, споруд, конструкцій, лунок дерев

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.8

Несвоєчасне знищення бур`янів та об`єктів рослинного карантину на прилеглих та закріплених територіях

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.9

Несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчування пнів та їх вивезення

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.10

Несвоєчасне усунення розриттів та відновлення порушених елементів благоустрою

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.11

Складання на прибудинкових територіях будівельних відходів та сміття, товару та вільної тари

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.12

Відсутність договору на вивіз сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

12.13

Відсутність договору на захоронення сміття

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13

Порушення вимог при розміщенні архітектурних малих форм, рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13.1

Розміщення торговельних лотків, столиків, мольбертів, візків, автомобілів

Один об"єкт

340-1360

850-1700

13.2

Встановлення торшерів, декоративних стінок, огорожі, ваз, лав, тощо

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14

Порушення у розміщенні об`єктів зовнішньої реклами

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.1

Самовільне встановлення будь-яких стендів, плакатів, панно, екранів, тумб, вивісок, покажчиків, транспарантів, тролів, зонтів, повітряних куль

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.2

Розклеювання оголошень у не відведених для цього місцях

Один об"єкт

340-1360

850-1700

14.3

Самовільне (без дозволу) встановлення (монтаж) рекламоносіїв

Один об"єкт

340-1360

850-1700

_____________________________________________________________________________________________________________Дорогі друзі!

 

Офіційний веб-сайт Роздільської селищної ради створений з метою забезпечення населення достовірною, об'єктивною і повною інформацією про роботу селищної ради, депутаського корпусу та виконавчого комітету.

Виконавчий апарат селищної ради щодня працює для вас, для забезпечення потреб населення.

Сподіваємось, що наш сайт стане для вас інформативним, корисним та цікавим. 

 

З повагою,
Селищний голова, Рогуля Марія Миколаївна


 

Логін: *

Пароль: *